حسین هاشمی تختی از دویست هکتار باغات خسارت دیده در سانحه آتش سوزی روستای فورخورج بازدید کرد.
نماینده مردم بندرعباس ، قشم ، حاجی آباد ، بندر خمیر ، ابوموسی در مجلس محترم شورای إسلامی با حضور در منطقه سیاهو از باغات خسارت دیده روستای فورخورج که شامل حدود دویست هکتار مرکبات ازنوع نارنگی است بازدید کرد .
رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان گفت :با احیا و بازسازی باغات نارنگی باغ داران زحمت کش فورخورج امید ونشاط در روستا شکل می گیرد .
وی با اشاره به نقش فعال باغ داران و کشاورزان در توسعه اقتصاد غیرنفتی و تامین معیشت مردم اظهار داشت توجه به زندگی روستاییان شریف باید از اولویت های مسئولین استان باشد.
حسین هاشمی تختی درنشست صمیمی مردم و بررسی مشکلات روستاهای منطقه سیاهو برلزوم پی گیری تکمیل آسفالت جاده هماگ تاکید نمود .