***دکتر حمیدرضا عامری سیاهوئی رییس اسبق دانشگاه پیام نور هرمزگان***ایده های هاشمی تختی در استفاده از ظرفیت دریا در حد یک کارشناس برجسته حوزه انرژی است رییس اسبق دانشگاه پیام نور هرمزگان گفت : ایده های هاشمی تختی در استفاده از ظرفیت های دریا در حد یک کارشناس برجسته حوزه انرژی است. دکتر حمیدرضا عامری سیاهوئی که در مسجد امیر المومنین درگز سیاهو سخن می گفت ، افزود: همیشه در مورد دریا ظرفیتی ها نظیر صید و آبزی پروری ،تجارت و حمل و نقل دریائی و گردشگری به ذهن نزدیک است اما دید استاندار اسبق هرمزگان فراتر از این موضوع ها قرار دارد. وی در ادامه کرد:استفاده از امواج دریا در مبحث تولید انرژی از پیشنهادات هاشمی تختی برای استفاده بهتر از ظرفیت خدادادی استان بود.این استاد دانشگاه با اشاره به این موضوع که انرژی های فسیلی در کشور در شرف اتمام است،گفت: پیشنهادهای چون استفاده از امواج دریا برای تولید برق علاوه بر تامین نیاز به الکتریسته سبب پاک ماندن محیط زیست می شود.عامری سیاهوئی در ادامه با اشاره به مقام علمی هاشمی تختی گفت:همواره به صورت نامحسوس در مورد کیفیت تدریس از دانشجویان پرسش می شد و کلاس های درس هاشمی تختی در معیار بالای علمی قرار داشت و همیشه مورد رضایت دانشجویان بود.وی اضافه کرد:انتخاب هاشمی تختی برای مجلس دهم نشان دهنده درک والا و ارج نهادن برخدمات و اهمیت دادن به تجارب یک هرمزگانی است.