به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موج همدلی، حسین هاشمی تختی با اشاره به رایزنی ها و پیگیری مردمی اخیر در باب توسعه ظرفیت های گردشگری و آب درمانی انگوران تهلو اظهار داشت: با بررسی های صورت گرفته در این باب طی هفته های گذشته و رایزنی با مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، انتظار داریم سرمایه گذاری های لازم در این حوزه به زودی محقق شود و علاوه بر ایجاد فرصت های جدید شغلی، شاهد تاثیرپذیری اقتصاد خانوارها از فعالیت های گردشگری نیز در این منطقه از هرمزگان باشیم.

وی در ادامه یادآور شد: در حال حاضر بهسازی راه ارتباطی، برقرسانی و محوطه سازی سه اولویت اساسی برای بالفعل شدن ظرفیت های گردشگری انگوران تهلو است که در مذاکراتی که با مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان داشته ایم، مقرر شده این اولویت ها مدنظر قرار بگیرد.

انتها/