***اولین شهردار زن هرمزگان***تاکیدات و حمایت های هاشمی تختی در دوران شهردار بودنم باعث آبادانی بیشتر احمدی شدشکوفه شهابی پور اولین شهردار زن هرمزگان گفت:تاکیدات و حمایت های هاشمی تختی در دوران شهردار بودنم باعث آبادانی بیشتر احمدی شد. وی در ادامه افزود:پس از ارتقا سرگز احمدی به شهر  و حضور استاندار و مقامات رسمی در این خطه، همیشه هاشمی تختی در مراجعات من به استانداری هرمزگان خارج از ضوابط اداری کارهای مربوط به بخش و شهر احمدی را  مورد رسیدگی قرار می داد. شهابی پور با اشاره به این موضوع که پارک پردیسان احمدی یادگار دوران استانداری هاشمی تختی است،گفت:در یکی از مراجعاتم به هاشمی تختی ردیف بودجه ای برای ساخت پارکی  در منطقه را گرفتم و با مساعدت استاندار وقت این مهم تحقق یافت.اولین زن شهردار هرمزگان دین فهمی،فهم سیاسی بالا و قدرت تصمیم گیری و قاطعیت عمل را از خصیصه های بارز هاشمی تختی دانست و گفت: اخلاق فردی و اجتماعی هاشمی تختی زبانزد عام و خاص است و بر کسی پوشیده نیست. شهابی پور با بر شمردن اخلاقیات اجتماعی یک فرد،افزود: احساس مسوولیت،برقراری رابطه خوب با مردم،حسن خلق و عدم خیانت و پشت کردن  به آرمان های مردم  از هاشمی تختی چهره ای شاخص در میان قاطبه مردم ساخته است.