در گذشته در بندر شهید حقانی ۲ اسکله سیمانی وجود داشت که در بدلیل گذر زمان بخش هایی از آن تخریب شده بود و حتی از نظر بهداشتی و سلامت در شان مسافران و مردم نبود اما با پیگیری های آقای مهندس هاشمی تختی استاندار وقت استان هرمزگان و با همت مسئولین اداره کل بنادر و دریانوردی استان طرح بهسازی و افزایش ظرفیت این بندر مجدانه دنبال شد و مردم بندرعباس و مسافران و گردشگران از خدمات در شان خود برخوردار شدند .در طرح بهسازی این بندر با ۸ فروند اسکله شناور نصب شده ساماندهی و مورد بهره برداری قرار گرفت. برای اجرای این پروژه بیش از ۹۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده شد و همزمان با بهره برداری از اسکله های شناور و بندر شهید حقانی ، از ۳ فروند شناور مدرن ۴۰ نفره نیز برای تردد در مسیر بندرعباس قشم نیز رونمایی شد و مورد بهره برداری قرار گرفتند.