رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان :

با حمایت دولت در ساخت سکوی گازی خودکفا هستیم

رئیس مجمع نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس، اعتماد دولت به شرکت های داخلی برای ساخت سکوی گازی وابستگی ما را به شرکت های خارجی کم می کند.

به گزارش روابط عمومی دفتر حسین هاشمی تختی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، حسین هاشمی تختی در عملیات بارگیری سکوی فاز spd- 14 نفت و گاز پارس جنوبی که با حضور استاندار و مسئولان مربوطه به بهره برداری رسید گفت : اعتماد و حمایت دولت از شرکت های داخلی مانند ایزاویکو برای ساخت سکو های گازی وابستگی ما را به شرکت های خارجی کم و باعث رشد و خودکفایی در این حوزه خواهیم بود.

وی ادامه داد: عملیات بارگیری سکوی فاز spd- 14 پارس جنوبی در آب های خلیج فارس نصب خواهد شد بااستفاده از توان متخصصان داخلی که در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و همسو در اجرای اقتصاد مقاومتی بوده است.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس حمایت از شرکت های داخلی و اعتماد به نیرو های کارآمد متخصص داخلی را مهم دانسته و تاکید کرد : با اعتماد به کارشناسان و متخصصین داخلی می توانیم زمینه ی رشد آنها و اندوختن تجربه را برایشان فراهم کرده تا در آینده عهده دار کارهای بزرگتری بوده و شاهد پیشرفت چشمگیری در راستای تربیت این متخصصین در سطح ملی و بین المللی باشیم.

رئیس کمیته بنادر و صنایع دریایی کمیسیون عمران در مجلس تصریح کرد : اعتماد دستگاه ها به شرکت های داخلی و واگذاری کار به آنها می تواند خود به تولید ملی کمک نموده و در سطح ملی خودکفا باشیم.

وی در پایان خطاب به کارشناسان و متخصصین شرکت های داخلی گفت : برای بهتر شدن کارها و پیشرفت شرکت های داخلی که به توانمندی کشور کمک کنند چنانچه نیاز به تصویب و لایحه ای باشد پیشنهادات خود را به ما ارجاع دهند تا این موضوعات پیگیری شود.