با مقصر حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی بشدت برخورد خواهد شد

ریاست مجمع نمایندگان استان هرمزگان و عضو کیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی در ارتباط تلفنی در اخبار شبانگاهی که در خصوص ایمنی جاده ها و لایحه تشکیل کمیسیون عالی ایمنی حمل و نقل و تدوین قانون مدیریت راه ها گفت : دولت لایحه ای در خصوص شورای عالی امنیت راه ها به کمیسیون عمران ارجا داده و بررسی شد که پیشنهاد کمیسیون عمران این بود تا ریاست آن را شخص رییس جمهور و در غیاب ایشان معاون اول ایشان بعهده بگیرند .
عضو کمیسیون عمران در مجلس با تاکیید بر اینکه در حال حاضر مسئولیت این کمیسیون بر عهده ی راه و شهرسازی است بیان داشت: وزارتخانه ها و حداقل دوازده دستگاه عضو این کمیسیون هستند که باید از جایگاه بالاتری بر این کمیسیون نظارت و پیگیری شود.
حسین هاشمی تختی در ادامه با اشاره به اینکه دولت این لایحه را پس گرفت و هنوز علت آن را بیان نکردند افزود: توصیه ما به دولت این است اگر این لایحه اصلاحاتی دارد باید با اصلاحاتش به مجلس فرستاده شود تا با نظرات کارشناسی دولت و مجلس قوانینی را تصویب کنیم که با ایجاد هماهنگی بین دستگاههای ذیربط ،فضایی ایجاد کنیم تا از این پس شاهد اینگونه حوادث دلخراش نباشیم.

این مقام مسئول در پایان گفت: اگر این لایحه را دولت ارائه ندهد ،مجبور هستیم بصورت طرح آن را به مجلس بیاوریم و در مورد آن بحث کنیم تا به نتیجه ی مطلوب برسیم.
یادآور می گردد امروز موضوع واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان مینابی و رودانی که منجر به کشته و مجروح شدن تعدادی از آنها شده و با حضور مسئولان عالی کشور و ریاست مجمع نمایندگان استان هرمزگان بررسی شد