زمین لرزه ای به قدرت ۴.۵ ریشتر بستک در استان هرمزگان را لرزاند. به نقل از موسسه ژیو فیزیک دانشگاه تهران، زمین لرزه ای به قدرت ۴.۵ ریشتر  بستک در استان هرمزگان را لرزاند. ساعت ۲۲:۵۹ پنجشنبه شب یک بهمن ۹۴، زلزله ای به قدرت ۴.۵ ریشتر، بستک در استان هرمزگان را لرزاند. این زمین لرزه، در عمق ۱۵  کیلومتری سطح زمین و به مشخصات جغرافیایی ۲۷.۳۰ شمالی و ۵۴.۸۹ شرقی به وقوع پیوست. هنوز از خسارت های احتمالی این زمین لرزه، گزارشی مخابره نشده  است.