همت و اعتماد سرمایه گذاران و حمایت دولت موجب رونق اقتصادی و زمینه اشتغال جوانان را فراهم می سازد.
رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در بازدید از سایت پرورش مرغ مادر در باغات حاجی آباد با ابراز نگرانی از تعطیلی کارگاه تولید مرغ مادر گفت شرایط ایجاد فضای کسب و کار به گونه ای است که باید بخش خصوصی وارد عمل شود.
هاشمی تختی با تبیین اصل ۴۴ قانون اساسی و ضرورت وروود بخش خصوصی در عرصه تولیدات غیرنفتی گفت درسالی که مقام معظم رهبری سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل نامیده اند مصداق عینی آن توسعه صنایع غیرنفتی و حمایت ازصنایع داخلی است .
وی با اشاره به مشکلات اصلی روستاییان اظهار داشت وقتی بخش خصوصی با اشتیاق و علاقه مندی در صنعت سرمایه گذاری می نماید همه ما وظیفه داریم ازبخش خصوص فعال حمایت کنیم .
هاشمی تختی بیکاری را معضلی بزرگ و بحرانی خطرناک برای جوانان هرجامعه ای دانست و گفت همت و اعتماد سرمایه گذاران و حمایت دولت موجب رونق اقتصادی و زمینه اشتغال جوانان را فراهم می سازد.
نماینده مردم شهرستان های ابوموسی ، قشم ، بندرخمیر ،حاجی آباد و بندرعباس در مجاس شورای اسلامی اظهار داشت چنانچه مدیران محترم صنایع و شهرکهای صنعتی و نظام بانکی استان تعامل سازنده و مطلوبی داشته باشند قادرخواهند بود جذابیت های لازم برای فعالیت سرمایه گذاران بخش خصوصی در صنایع تولیدی ایجادنمایند.