به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موج همدلی، حسین هاشمی تختی صبح امروز در نشست با اعضای کانون‌های بازنشستگی نیروهای مسلح هرمزگان با بیان اینکه ظرفیت فکری ارزشمند کانون‌های بازنشستگی می‌بایست تمرکز یافته و با ایجاد مجموعه‌ای از تعاونی‌های اقتصادی به سمت افزایش مشارکت در ابعاد مختلف اقتصاد شده و از این طریق در ایجاد اشتغال برای جوانان مشارکت و همکاری کنند، اظهار داشت: یکی از پتانسیل‌های مطلوب کانون‌های بازنشستگی می‌تواند بهره مندی از تجارب بازنشستگان که خود سرمایه ای عظیم بوده، که در ابعاد مختلف و تقویت بحث مشارکت اجتماعی در حوزه‌های گوناگون می توان مورد استفاده قرار دهند، تا نسل جوان از تجارب نسل پیشین بهره مند شده و درعین حال هزینه کمتری برای کسب تجربه در اجتماع امروز بپردازد.

هاشمی تختی افزود: اشراف بر قانون به خصوص در میان بازنشستگان امری مشهود است و ما این آمادگی را  داشته تا از ظرفیت مشاوره‌ای بازنشستگان در زمینه‌های مختلف به خصوص در زمینه قانون گذاری بهره مند شویم و تا به حال نیز همواره نظرات مشورتی اصحاب فکر و اندیشه استان را کسب کرده ام

نماینده مردم هرمزگان در مجلس تاکید کرد: دوران بازنشستگی نباید دوران از کارافتادگی تلقی شود بلکه باید با حرمت‌گذاری به نسل پیشین سبب امید در نسل جوان امروز شده و همواره حرمت تجربه را در جامعه قدر بنهیم.

وی همچنین تصریح کرد: در استان‌های مختلف کشور نمونه‌هایی از مشارکت اجتماعی بازنشستگان در موضوعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دیده می‌شود که به توفیقات خوبی دست یافته و منشاء خیر برای نسل جوان بوده و ما نیز در هرمزگان می توانیم از این تجارب بهره مند شده و مسیر خوبی را آغاز کنیم تا از این طریق نسل جوان هم منتفع گردند

در پایان بازنشستگان حاضر در این جلسه به بیان و توضیح برخی از مشکلات و همچنین ظرفیت‌های خود برای کمک به پیشرفت و توسعه استان هرمزگان پرداختند.

 

انتها/