بسم الله الرحمن الرحیم
اینروزها به قدری مشغله کاری ام زیاد است که کمتر فرصت میکنم حتی چند خط به بهانه دوست داشتن شما عزیزان قلمی کنم.
اما به خوبی میدانم که پشتوانه ای به استواری شما عزیزانم میتواند انگیزه تلاش بیشترم باشد.
راستی حالتون چطوره،بچه هاتون به سلامت باشند.انشالله که روزگارتون به شادی و ایام به کامتان باشد.
بعد از یک روز کاری ۱۸ ساعته آنقدر از با شما بودن لذت می برم که اگر مطلب خاصی هم ندارم لااقل با شما سلام و احوال پرسی بکنم.
امروز حرکات مودبانه جوانی نظرم را جلب کرد،او در میان جمعیت نشسته بود و مدام با چرخاندن سر به این طرف و آن طرف نگاه می کرد،احساس کردم که به دنبال کسی می گردد.اما بعد از دوستان پرسیدم که این جوان سوالی داشت،دوستان بی اطلاع بودند ولی کسی گفت که او خودش را در میان جمع تنها احساس می کرد و به دنبال همسن و سالانش می گشت،و افسوس خوردم که نتوانستم دقایقی با او باشم تا او باور کند که آدمی به سن و سال من قادر است او را درک کند،با او همدم شود و از اندیشه نابش لذت ببرد.
ما میخواهیم جوانان مان را کی درک کنیم.خدایا قدرتی به من عطا کن تا جوانان این مرز و بوم را به اندازه شایستگی شان درک کنم و آنها را برای ساختن این سرزمین دعوت به حضور کنم.
حسین هاشمی تختی        ۲۵ بهمن ۱۳۹۴