حسین استاد از فعالان عرصه فرهنگی هرمزگان در جمع حامیان حسین هاشمی تختی عنوان کرد: نمایندگان زبان گویای مردم‌اند که حرمت مردم خود را با فعالیت خود در مجلس حفظ می‌کنند.وی افزود: تاریخ ایران نشان می‌دهد که ایران از گذشته تا به امروز مردمی غیور و سربلند داشته و هیچگاه در برابر هیچ ناحقی سر خم نکرده است.این فعال فرهنگی تصریح کرد: ما مردانی برای ساختن و آبادانی نیاز داریم تا بتوانیم ایران را سربلند و سرافراز نگاه‌داریم.استاد با تکیه‌بر کلام رهبر انقلاب مبنی بر اینکه مجلس ناموس ملت ایران است تصریح کرد: افرادی باید پای در مجلس بگذارند تنها به منافع و مصاح مردم بیندیشند نه اینکه پایتخت‌نشین شوند و مردم را فراموش کنند.وی با تأکید بر اینکه نمایندگان وکیل مردم هستند و نه وکیل الدوله اضافه کرد: نماینده به‌عنوان یک وکیل حافظ منافع مردم و این را نباید فراموش کرده و یا به هیچ‌چیز دیگر ارجحیت دهد.این فعال فرهنگی تصریح کرد: غیرت و تعصب بر مردم و منطقه یک از خصوصیاتی است که یک نماینده باید داشته و همیشه آن را در انجام کارها سرلوحه خود قرار دهد.استاد تأکید کرد: با همدلی و اتحاد فردی را به مجلس روانه کنید که انصاف، حق و عدالت خصوصیت بارز اخلاقی‌اش باشد نه اینکه تظاهر به آن کند.این فعال فرهنگی اظهار کرد: حسین هاشمی تختی به‌عنوان یک اصلح با داشتن برنامه‌های مدون و دقیق تاکنون توانسته خود را به اثبات برساند امیدوارم با راه‌یابی به مجلس بتواند تمامی برنامه‌ها را اجرا و در مقابل مردم پاسخگو باشد.