رودخانه مهد مردان مخلص به انقلاب استنامزد دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دیدار شامگاه سه شنبه با جمعی از رودخانه ای های مقیم بندرعباس گفت: رودخانه مهد مردان مخلص به انقلاب است. حسین هاشمی تختی با اشاره به نقش مهم سردار شهید حاجبی در سالهای دفاع مقدس،گفت: مردم منطقه رودخانه از صدر انقلاب همراه و همگام با حوادث پیش آمده و یاریگر امام (ره) و مقام معظم رهبری (حفظ الله ) بودند. وی با اشاره به بی باکی و نترسی مردم منطقه رودخانه در مقابله با اشرار ، افزود: در مدت ماموریتم در منطقه خود شاهد تلاش بی وقفه مردم در استقرار امنیت در این خطه بودم.هاشمی تختی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به قابلیت های فراوان منطقه رودخانه افزود: رودخانه دارای ظرفیت های فراوان انسانی و اقتصادی است که باید بهتر دیده شود.وی اضافه کرد: ارتقا رودخانه به شهرستان خواسته به حق مردم این خطه است.هاشمی تختی با ابراز امیدواری به ارتقا رودخانه به شهرستان در آینده ای نزدیک ،بیان کرد: در صورت ورود به مجلس در کنار نماینده شرق استان درصدد تحقق این درخواست به حق مردم رودخانه خواهیم بود.