به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موج همدلی، حسین هاشمی تختی با تبریک روز خبرنگار، اظهار داشت: شهید صارمی و دهها شهید عرصه خبر در کشورمان، نشانه‌های روشنی از روشن بودن چراغ آگاهی‌بخشی توام با تعهد و معرفت است.

وی افزود: خبرنگاری مکمل هر خدمتی در جامعه است و هر قدمی که در مسیر توسعه و پیشرفت کشور برداشته می‌شود، بدون اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ابتر می‌ماند.

هاشمی تختی با بیان اینکه اهالی رسانه در هرمزگان پیشگامان تحول و پیگیر جدی خواست مردم در عرصه‌های مختلف بوده‌اند، خاطرنشان کرد: خبرنگاری فراتر از یک شغل بلکه یک رسالت بشمار می‌رود و امیدوارم اهالی این عرصه همواره در انجام رسالت حرفه‌ای خود موفق و پیروز باشند.

انتها/