به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موج همدلی، حسین هاشمی تختی در نشست کارگروه تخصصی اشتغال هرمزگان که به ریاست استاندار برگزار شد، با بیان اینکه هماهنگی خوبی در بین مقامات استان برای توسعه حوزه اشتغال رقم خورده است، اظهار داشت: بخش عمده‌ای از نیروهای مراجعه کننده برای اشتغال به هرمزگان از استان های دیگر وارد می شوند و بخش قابل توجهی از آنها نیز در حوزه های مختلف مشغول می شوند.

وی با بیان اینکه در حوزه به‌کارگیری نیروها خواهان اجرای عدالت هستیم افزود: ما بارها تاکید کرده ایم که مخالف شاغل شدن نیروهای وارده از سایر استان ها به هرمزگان نیستیم، اما حرف و درخواست ما این است تا زمانی که جوانان بومی و نیروهای ماندگار در استان بیکار هستند، شایسته نیست نیروهای مراجعه کننده از سایر استان ها را به کار گیریم و یا از استان های دیگر با خود نیرو بیاوریم.

هاشمی تختی اضافه کرد: متاسفانه برخی ها به بهانه های مختلف با توجیهاتی اشتباه و نادرست اینگونه وانمود می کنند که در هرمزگان نیروی کافی برای تخصص های مورد نیاز وجود ندارد و ما این رویه ها را نادرست و غیراخلاقی میدانیم و با آن برخورد می کنیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در اغلب مواقع، آزمون ها و مصاحبه های استخدامی در واحدهای تولیدی به صورت غیرشفاف و غیراستاندارد اخذ می شود، از استاندار هرمزگان و سایر مسئولان مربوطه خواست برای رفع و اصلاح این رویه های نادرست چاره ای بیاندیشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: متاسفانه در حوزه اجرای طرح ها و سرمایه گذاری ها نیز بعضا بحدی سختگیری می شود که افراد قید سرمایه گذاری را می زنند، از استاندار هرمزگان و مدیران تاثیرگذار می خواهیم جلوی سنگ اندازی ها و سختگیری های بی مورد را بگیرند.

هاشمی تختی یادآور شد: برای تقویت فرصت های شغلی، مجلس به دنبال تدوین و پیشنهاد طرح صدور خدمات فنی مهندسی به خارج کشور است کما اینکه اجرای این طرح ها می تواند کمک قابل توجهی به اشتغال جوانان در کشورهای همسایه داشته باشد.

هاشمی تختی همچنین پیشنهاد داد؛ در کنار میز خدمت ادارات، میز شفافیت فرصت های شغلی نیز ایجاد شود تا نیازمندی ها و نحوه عملکرد هر دستگاه در حوزه بکارگیری نیروی انسانی به طور شفاف به اطلاع عموم برسد.

نماینده حوزه انتخابیه مرکزی هرمزگان در ادامه با بیان اینکه به جنجال سازی عقیده ای ندارد و به دنبال جنجال نیست، اضافه کرد: در حوزه هایی همانند اشتغال و سرمایه گذاری نمیتوان با جنجال کاری را از پیش برد، بلکه رفتارهای جنجالی میتواند سبب متضرر شدن جامعه در این باب نیز شود.

انتها/