عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: وزارت راه و شهرسازی باید گزارشی از عملکرد ۳ ساله خود در خصوص پرژه های مسکن مهر به مجلس ارائه کند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ حسین هاشمی تختی در خصوص بررسی پروژه های مسکن مهر در کمیسیون عمران گفت: در دولت گذشته اقدامات خوبی برای اجرای پروژه های مسکن مهر صورت گرفت، اما برخی پیمانکاران و تعاونی ها سوءاستفاده کرده و به تعهدات خود عمل نکردند.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس اظهار داشت: پیمانکاران از مصالح استاندارد برای ساخت پروژه ها استفاده نکرده و زیرساخت های لازم را برای اجرای پروژه ها فراهم نکردند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از رها شدن پروژه های مسکن مهر در دولت یازدهم افزود: وزارت راه و شهرسازی باید در آخرین سال دولت گزارشی از عملکردش در خصوص اجرای پروژه های مسکن مهر به مجلس ارائه دهد.