در سال ۱۳۸۹ در سفر سال ۱۳۸۹ برا ی نخستین بار استانداری از استان هرمزگان به منطور تبادل نظر با علمای درجه یک شیعه به قم رفت. حسین هاشمی تختی و هیات همراه در این سفر با علمای اعظامی مانند حضرت آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی،حضرت آیت الله العظمی حاج سید محمد حسینی شاهرودی و آیت الله العظمی نصرالله شاه آبادی دیدار و از رهنمودها و ارشادات آیات اعظام بهره مند شدند.استاندار هرمزگان در این دیدار سخنانی بیان کرد که از لابلای آرشیو مطبوعات استخراج و به نظر کاربران می رسد.
-برای اولین بار پس از انقلاب در استان با حکم من،استاندار هرمزگان دارای مشاوری در امور اهل سنت شد.
-۴۰ درصد از جمعیت هرمزگان را برادران اهل سنت تشکیل می دهند که اکثر پیرو فقه شافعی اند. شافعی ها در بین فرق تسنن نزدیک ترین فقه به شیعیان را دارند.
-تعامل و وحدت خوب و مثال زدنی بین شیعیان و اهل تسنن استان حکم فرما است.
-تلاش های دشمن در تفرقه افکنی بین شیعه ها و سنی ها با هوشیاری علمای فریقین ابتر مانده است.
-کانون های فرهنگی مساجد نقش ارزنده ای در احیای علوم قرآنی دارند اهتمام به فعالیت های مساجد سبب خنثی شدن توطئه های دشمنان می شود.
-تعداد کانون های مساجد استان به ۳۰۰ باب رسیده است که نسبت به سال پیش (۸۸)بیش از ده برابر شده است.
-برگزاری جشنواره بزرگ قرآنی مدهامتان و کنگره امام سجاد نشان دهنده توجه ویژه مردم دین پرور هرمزگان به امورات دینی است.
-تعداد مساجد دینی اهل سنت در سالهای پیش از انقلاب تنها ۴ مدرسه دینی بود حال آنکه به یمن و برکت انقلاب اسلامی ۳۲ باب مدرسه دینی اهل سنت در هرمزگان دایر است.
-تا پیش از انقلاب هیچ مدرسه دینی برای تشیع در شهرهای هرمزگان وجود نداشت اما امروز ۱۳ مدرسه دینی وجود دارد که یک هزار و دویست طلبه مشغول فراگیری علوم دینی هستند.