دیدگاه های حسین هاشمی تختی پیرامون مشکلات حوزه بانوان در گفتگو با خبرگزاری تسنیم نگاه محبوس نگاه داشتن زن در صندوقخانه نگاه اسلام متحجر است که امام و مقام معظم رهبری همیشه پیرامون چنین نگاه هایی به زن هشدار داده اند.زن در غرب مانند یک کالا است و از حرمت و کرامتی در جامعه غربی برخوردار نیست.زن علاوه بر تدبیر منزل و همسرداری و فرزندآوری می تواند در فعالیت های اجتماعی نقش سازنده ای داشته باشد.ایده کهنه شستن و حبس زن در منزل بر اساس تفکر متحجران نیمی از ظرفیت های جامعه را تباه می کند.اولین شهردار زن هرمزگان(شکوفه شهابی پور) بر پایه این تفکر که حضور زنان در جامعه هرمزگان و واگذاری مسوولیت به آنان سبب خودباوری جامعه زنان و اعتماد بیشتر به آنان می شود،در زمان استانداری من رخ داد.