به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موج همدلی حسین هاشمی تختی در دیدار با مدیر عامل آب منطقه ای هرمزگان با اشاره به طراز و میانگین بارندگی ها در سالهای اخیر اظهار داشت: متاسفانه شرایط منابع آبی در کشور و تبع آن هرمزگان به سمتی پیش رفته است که در بسیاری از مناطق حتی برای تامین آب شرب نیز دچار مشکلاتی شده ایم.
وی با بیان اینکه، هرمزگان بخوبی از پس مدیریت بحران آب شرب برآمده است اضافه کرد: این در حالیست که ماه هاست که ذخیره سد استقلال میناب به حجم مرده رسیده بنحوی که آب مورد نیاز شهرهایی همانند بندرعباس از منابع جایگزین تامین شده است.
وی افزود: در بهبوبه خشکسالی ها این کشاورزان هستند که در استانهای کم باران بیشترین خسارت را دیده اند و کشاورزان هرمزگانی نیز از این حیث مستثنا نمانده اند و هر آن بیم راکد شدن و از بین رفتن مزارع می رود.
وی همچنین به ظرفیت های آب و خاک شمیل و حسنلنگی اشاره و گفت: کشاورزان در این دو منطقه در مبحث تامین آب کشاورزی دچار مشکلاتی هستند که با رایزنی های صورت گرفته کمبودها در این حوزه توسط آب منطقه ای جبران میشود.
انتها/