🔻هاشمی تختی:
سقوط ATR باید زنگ خطری برای ایمنی هوایی باشد/ ATR ها نباید در مسیرهای کوهستانی بکارگیری شوند

🔹عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: سقوط هواپیمای ATR هواپیمایی آسمان باید زنگ خطری برای ایمنی هوایی در کشور باشد.

🔹حسین هاشمی تختی در جمع خبرنگاران با تسلیت سانحه دردناک سقوط هواپیمای ATR هواپیمایی آسمان و کشته شدن جمعی از هموطنانمان در این حادثه اظهار کرد: این رخداد تلخ ضرورت توجه بیش از پیش به موضوع ایمنی هوایی در کشور را گوشزد می کند به طوری که باید استانداردهای ایمنی هوایی را در کشور جدی تر بگیریم.

🔻وی افزود: شرایط اقلیمی و جغرافیایی کشور ما بسیار متنوع و متفاوت بوده و لذا الزاماتی را در این زمینه متوجه صنعت هوانوردی کشورمان کرده است و بنابراین باید تجهیز فرودگاه ها به ابزارهای روز کنترل مستمر ایمنی هواپیماها مورد توجه هر چه بیشتری باشد.

🔹عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: به طور کلی هواپیماهای ATR نباید در مسیرهای کوهستانی و با فاصله زیاد مورد استفاده قرار گیرند چرا که نوسان پروازی این هواپیماها بالا و در عین حال توصیه شرکت سازنده نیز بر همین امر است.

🔹نماینده بندرعباس هرگونه اظهارنظر تخصصی در زمینه علل سقوط را منوط به یافتن هواپیما و جعبه سیاه و بررسی های کارشناسی مرتبط با آن دانست و گفت: امیدواریم هرچه سریعتر با بسیج همه امکانات، تکلیف این هواپیما مشخص شود.

@hosseinhashemitakhti