به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی موج همدلی حسین هاشمی تختی در جمع نمازگزاران جمعه حاجی‌آباد اجرای عدالت کار سختی است اما طعم شیرین عدالت در کام‌ها از هر حلاوت دیگری بیشتر است.

وی با بیان اینکه، با انتخاب آیت الله رئیسی در منصب دستگاه قضا امید مردم زنده شده است و باید این روحیه امید را از حمایت مردمی تداوم بخشیم، گفت: امروز دشمن به دنبال این است که از راه اقتصاد به دیگر ابعاد زندگی ملت ایران ضربه وارد کند که اگر در داخل با یک صدای واحد با آن مقابله کنیم، دسیسه‌ها خنثی خواهد شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: حقیقت آن است که اگر مردم ما در تنگنا هستند و در معیشت ضعیف هستند اما اگر اجرای عدالت را شاهد باشند، با قدرت می‌ایستند.

هاشمی تختی، اضافه کرد:‌ در عمل باید مسئولان نشان دهند که در کنار مردم هستند اگر چیزی هست برای مردم هم باید باشد اگر نیست برای همه نباشد حتی مسئولین‌.

وی گفت: موضوع شفافیت که کمتر بدان توجه داشته‌ایم، بهترین وسیله و ابزار برای داشتن جامعه‌ای سالم و مقتدر است. ایجاد شفافیت در همه ابعاد یک اجتماع ریشه فساد و رانت را می‌خشکاند و رسیدن به فرصت‌های برابر را برای همه امکان‌پذیر می‌سازد.

انتها/