به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موج همدلی، حسین هاشمی تختی در دیدار با تعدادی از بازنشستگان در سرای امید، ضمن تبریک سال نو و اعیاد شعبانیه، با بیان اینکه بازنشستگان ذخائر معنوی جامعه به شمار می روند، اظهار داشت: برای حل مشکلات و درخواست های بازنشستگان نیاز است با نگاهی منطقی و کارشناسی در راه تدوین برنامه های کارآمد گام برداشت

وی با بیان اینکه سرای امید، از جمله فعالیت ترین و پویاترین مجموعه های بازنشستگی به شمار می رود، افزود: در گام نخست، باید به سمت تهیه بانک اطلاعاتی جامع از بازنشستگان در استان پیش برویم.

هاشمی تختی با بیان اینکه نمایندگان هرمزگان در مجلس تمام توان و ظرفیت خود را برای حل مشکلات و رسیدگی به درخواست های بازنشستگان به کار میگیرند، گفت: بانک اطلاعاتی جامع بازنشستگان استان، میتواند بخوبی وسعت و میزان نیازها و جامعه هدف را برای همگان هویدا سازد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه نیازهای اساسی بازنشستگان در دو دسته اصلی سلامتی و معیشتی تقسیم می شود، بیان. داشت: در حوزه اختیارات نمایندگی هر چه در توان داشته باشیم برای کمک به این قشر می گذاریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گفته های چند تن از بازنشستگان پیرامون تورم و گرانی اظهار داشت :مجلس در این راستا اقداماتی را داشته است، اما در مجموع دولت موفق به کنترل تورم نشده است.

هاشمی تختی گفت: بی شک از این تورم ها، اقشاری همانند بازنشسته ها، بیشترین فشار را متحمل می شوند و ما این را بخوبی درک میکنیم و بارها از دولت خواسته ایم برای این وضعیت فکری اساسی بکند.

وی در بخش پایانی سخنان خود، تنها راه گذر از مشکلات را حفظ وحدت و انسجام ملی عنوان کرد.

انتها/