رضا برومند معاون سابق توسعه مدیریت ومنابع انسانی استانداری هرمزگان : توسعه در هرمزگان توصیه ای بوده است معاون سابق توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان گفت :توسعه در هرمزگان توصیه ای بوده است.رضا برومند که در اجتماع انتخاباتی حسین هاشمی تختی در حاجی آباد سخن می گفت، افزود: حاصل توسعه توصیه ای و القائی در هرمزگان رشد نامتوازن جامعه بوده است. وی اضافه کرد: این توسعه جامعه را به دو بخش بهرمند و بی بهره از ثروت تقسیم کرده است. معاون سابق مدیریت و منابع انسانی استانداری هرمزگان با بیان اینکه وضعیت توسعه ای استان با شرایط موجود با شعارهای انقلاب در ریشه کنی فقر در تضاد است ،گفت: ما باید نماینده ای را به مجلس بفرستیم که سه شاخصه عمده شامل پرکاری، مسوولیت پذیری و هزینه پردازی را داشته تا بتوانیم در مسیر توسعه گام برداریم.برومند در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به توان مدیریتی بالای هاشمی تختی، گفت: وی نشان داده است که علاوه بر توان مدیریتی و مسوولیت پذیری توان پرداخت هزینه های سیاسی تصمیم گیری های متفاوت را نیز دارد.وی اضافه کرد: بصیرت باید در تمامی زمینه ها باشد نه تنها در عرصه سیاسی بلکه عرصه های نظیر اقتصاد و دین نیز باید شناخت داشت. برومند حاصل بی بصیرتی دینی را گروهک فرقان و سرانجام بی بصیرتی اقتصادی را بروز پدیده ای مانند بابک زنجانی عنوان کرد و گفت: ما انقلاب کردیم که فاصله کاخ تشینان با کوخ نشینان کم شود نه شکاف بین این دو افزایش یابد.معاون سابق مدیریت توسعه و منابع انسانی استانداری هرمزگان بیان داشت:در آستانه ای برنامه ششم توسعه چشم انداز و برنامه روشنی در هرمزگان وجود ندارد و استان هرمزگان از جمله استانهای است که آمایش سرزمینی در آن انجام نشده است و این طرح از دولتی به دولت دیگر انتقال می یابد.عضو شورای مشورتی استان با اشاره به شاخص های استان ،گفت: ۳۲ درصد بیکاری و بیش از ۱۴هزار بازمانده از تحصیل آمارهای تکان دهنده ای است که زیبنده هرمزگان نیست. برومند با اشاره به اینکه هرمزگان به نمایندگانی نیاز دارد که خود را در معرض قضاوت مردم قرار داده و مسوولیت پذیر و پاسخگو باشد نه خود را پشت شعارهای مردم فریبانه پنهان کند.وی در ادامه گفت: مردم چاره ای جز اعتماد به نامزدهای جدید ندارند چون نمایندگان فعلی کارنامه ای قابل دفاع ندارند. برومند تصریح کرد: هرمزگان به افرادی که منافع مردم را بر منافع خود ارجح بدانند، نیاز دارد. نه افرادی که به منفعت باند و دسته خود فکر می کنند.