به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موج همدلی، حسین هاشمی تختی در این پیام ضمن محکومیت این اقدام تروریستی اظهار داشت: امروز که نظام اسلامی با اقتدار کامل وارد دهه پنجاه سالگی خود شده، و القائات پوچ دشمنان و حاسدان خود را یکی پس از دیگری باطل کرده، طبیعی است که برخی ها بخواهند با تحریک افرادی مشکلاتی را در داخل رقم بزنند و به زعم خود از این طریق در مردم ترس و ناامیدی ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه ترور و تروریست و کشتار همواره محکوم و شیطانی به شمار می رود، یادآور شد: پاسداران انقلاب اسلامی همواره با جان و دل و خلوص نیت در راه توسعه و ساختن این مرز و بوم گام برداشته اند، و همگان با دستاوردهای سپاه در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و مناطق مرزی آشنایی دارند.

هاشمی تختی در پایان این پیام ضمن تسلیت مجدد واقعه شهادت تعدادی از پاسداران در این حادثه تروریستی به خانواده آنها و ملت بزرگ ایران، یادآور شده است؛ که این ملت در مسیر و هدف بزرگ خود، به این وقایعِ هر چند دردناک و غم انگیز، به عنوان مقطعی برای درک خودباوری و استقامت بیشتر در برابر دیدگاه های غلط نگاه می کند.

انتها/