تنها رمز موفقیت ما هرمزگانی همدلی استنامزد دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دیدار شامگاه سه شنبه با حاجی آبادی های مقیم بندرعباس گفت: تنها رمز موفقیت ما هرمزگانی ها همدلی است. حسین هاشمی تختی با اشاره به این موضوع که تخریب نیروهای مخلص و متعهد انقلاب سرمایه سوزی است، افزود: من خود قربانی این نوع نگرش افراد بودم عده ای که منفعت خود را در تخریب حسین هاشمی تختی می دیدند در پی تخریب من بر آمدند.وی اضافه کرد: سرمایه های واقعی انقلاب از هر جناحی که باشد را باید حفظ کرد و اجازه ندهیم هجمه های مخرب آنان را گوشه نشین کند.استاندار اسبق هرمزگان همدلی و همراهی هرمزگانیان را باعث نومیدی دشمنان انقلاب دانست و گفت: جامعه هرمزگان زمینه سه چالش امنیتی دارد اما هوشیاری علما، مسوولان و مردم راه را بر دشمنان بسته است.هاشمی تختی با اشاره به این نکته که دشمن می خواهد سه چالش عمده استان مربوط به مذهب،رقابت های سیاسی بین جناح ها و تفکر بومی و غیر بومی را بزرگ نمایی کند، گفت: وقتی درایت و همدلی بر جامعه ای حاکم شد اختلافات کنار می رود و برماست که اجازه دخالت را به هیچ معاندی ندهیم.وی با اشاره به این موضوع که حقوق هرمزگانی ها در سطح کشور استیفا نشده است و این استان در جایگاه اصلی خود قرار ندارد،گفت: آمده ام که خود را وقف هرمزگان کنم و برای استیفای حقوق هرمزگانی ها از هیچ تلاشی مضایقه نخواهم کرد.