امروز درباره وضعیت دانشگاههای استان با یکی از دوستان تلفنی گفتگو می کردم و وقتی ازش شنیدم که ما توی حوزه پزشکیاستانمنون  چهار نفر پروفسور داریم که دارن توی دانشگاهها ی استان تدریس میکنن، هم شگفت زده شدم و هم خیلی خوشحال،بخصوص وقتی که گفتن دو نفر از این بزرگوارا از بانوان علمی استان هستن .و دو پروفسور بزرگوار دیگه هم در حوزه های علمی دیگه داریم .واقعا جای این شخصیتهای برجسته علمی  در تصمیم گیری های استان خالیه  .باید به جامعه علمی استان بخاطر این تلاششون و موفقیتشون در اخذ رتبه های علمی خداقوت گفت.