اگر میفروشی همان به که بازوی خود را
اما قلم هرگز !
آزادی قلم و بیان لازمه خبررسانی است و نقد و پرسش رسالت آن. به راستی که رسانه باید به مثابه قوه چهارم در کنار قوای سه گانه انجام وظیفه کند که وظیفه اصلی آن رساندن صدای مردم و حلقه وصل میان مسئولین و جامعه باشد.جامعه ای پویا است که رسانه هایی پویا داشته باشد.
خبرنگاران تلاش شما در عرصه خطیر اطلاع رسانی تجسم امانت، مسئولیت، تعهد، دلسوزی و وظیفه است شما وجدان بیدار جهان و تصویرگر زمان خویشید.آگاهی بخشی را پیشه خود قرار داده و با تراوش رنج و غم و شادی مردم از قلم متعهد خود در راستای خدمت به جامعه عینیت می بخشید.
فرا رسیدن این روز بزرگ را بر شما و تمامی خانواده رسانه استان تبریک عرض نموده و امیدوارم در پناه الطاف ایزد سبحان مدافع ارزش های عام انسانی واسلامی مسیر مطلوب را سیر نمایید.
حسین هاشمی تختی
رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان
نماینده مردم شریف بندرعباس ، بندر خمیر
قشم ، حاجی آباد ،