به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موج همدلی، حسین هاشمی تختی که در روزهای گذشته از تقاطع مذکور به اتفاق مسئولان مربوطه از جمله مهندس باقرجوان مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان بازدید به عمل آورده بود، در نخستین گام خواهان ایجاد روشنایی و همچنین اصلاح اشکالات موجود در این تقاطع شده بود، که طی ساعات گذشته در روز ۲۰ بهمن ماه، برج نوری مدنظر در این تقاطع نصب شد.

حسین هاشمی تختی در این راستا گفت: این نقطه حادثه خیز تاکنون خاطرات هولناکی را برای مردم جزیره رقم زده است که جا دارد در حداقل زمان نسبت به اصلاح اشکالات و استانداردسازی آن اقدام شود.

وی ضمن قدردانی از مسئولان مربوطه اظهارامیدواری کرد؛ با دیده شدن این تمهیدات سوانح در این تقاطع به حداقل برسد.

لازم به ذکر است طی هفته گذشته هاشمی تختی از خانواده هفت درگذشته یک تصادف هولناک که در این تقاطع جان خود را از دست داده بودند، دیدار و پس از دلجویی از خانواده آن مرحومان، از تقاطع گربدان بازدید به عمل و نسبت به اصلاح و استانداردسازی آن تاکید کرد.

انتها/