🔻حسین هاشمی تختی :

جذب نیروی ماندگار در حوزه بهداشت و درمان

🔶رئیس مجمع نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس، باید نیروی انسانی در مراکزبهداشتی و درمانی تامین و این نیروها در استان ماندگار شوند.

🔹به گزارش روابط عمومی دفتر حسین هاشمی تختی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، حسین هاشمی تختی در نشستی که با حضور استاندار واعضای هیئت امناء و هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی برگزارشد ضمن تشکرازتلاشهای مجدانه مجموعه بهداشت ودرمان دراستان بیان کرد : همه با هم کمک کنیم تا مشکلات بهداشت و درمان مردم هرمزگان حل شود.

🔻وی در ادامه جذب نیرو در استان را بسیار مهم و ضروری دانست و تاکید کرد : باید از نیروهای انسانی ماندگار در حوزه بهداشت و درمان استفاده کنیم تا پس از چند سال شاهد خروج این نیروها از استان نباشیم.

🔸نماینده مردم هرمزگان در مجلس، با اشاره به اینکه باید از تمام ظرفیت برای ارتقاء سطح بهداشت و درمان در استان استفاده کنیم عنوان کرد: خیرین ما در حوزه ی سلامت آمادگی خود را برای کمک به این بخش اعلام کردندوهم اکنون با تمام قوا برای انجام کار به صحنه آمدند تا تحولی بزرگ در بخش بهداشت و درمان هرمزگان رقم بخورد.

🔸حسین هاشمی تختی میانگین شاخص بهداشت و درمان در هرمزگان را پایین تر از میانگین کشوری دانست و ادامه داد : استان هرمزگان در این حوزه نیازمند تحول بزرگ و حرکت جدی مسئولین است تا هر چه زودتر بتوانیم نیازهای این استان را به میانگین کشوری برسانیم.

🔹عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد : باید متولیان این حوزه و دیگر مسئولین مربوطه تلاش کنند که تجهیزات پزشکی ، بهداشتی و درمانی استان کامل ، و متخصصان نیز در استان فعال تر از قبل حضور داشته تا اعتمادعمومی مردم جلب شده وبجای عزیمت به شهرهای اطراف ، در استان به درمان خود ادامه دهند.
🔸رئیس مجمع نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس، در ادامه بیان داشت : باید مطالعه وکار کارشناسی انجام شود چرا مردم برای درمان به شهرهای دیگر عزیمت می نمایند وهزینه درمان در آن شهرها از هرمزگان پایین تروکیفیت درمان بهتر می باشد

🔻وی در پایان اظهار داشت : باید مراکز بهداشتی و درمانی ما در سطح استان ارتقاء و سطح دانش و آگاهی مردم در این حوزه بیشتر شود تا در آینده بتوانیم برای پیشگیری از بیماری و داشتن جامعه ای سالم گامی بلند برداریم.
@hosseinhashemitakhti