🔻حسین هاشمی تختی :

ظرفیت های اقتصادی هرمزگان می تواند کشور را اداره کند

🔶رئیس مجمع نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس، استان هرمزگان سرشار از ظرفیت های خوب اقتصادی بوده که می توان با سرمایه گذاری و رونق بخشیدن در اینجا اقتصاد کشور را نیز تامین و درآمدهای پایداری را ایجاد کنیم.

🔹به گزارش روابط عمومی دفتر حسین هاشمی تختی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، حسین هاشمی تختی در نشست باحضورپیشاهنگ معاون راهبری تولید شرکت مادر تخصصی برق حرارتی ومدیران نیروگاه های تولید برق استان گفت : در مقوله برق باید دو موضوع رامدنظرداشته باشیم یکی منابع انسانی دیگری فعالیت و حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی است.

🔻وی در ادامه بیان داشت : در صنعت برق اولویت اول ما نیروی انسانی بوده که اگر نتوانیم از منابع نیروی انسانی خوب استفاده کنیم نمی توانیم اقتصاد مقاومتی را تحقق ببخشیم و یکی از دغدغه های اصلی ما است.

🔹رئیس مجمع نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس تصریح کرد: باید مدیریت مصرف درنیروی برق نیز نهادینه شود و باید مردم ازانرژی برق بدرستی استفاده و صرفه جویی را سر لوحه کار خود قرار دهند تا از هزینه های اضافی جلوگیری و هم با مدیریت مصرف از خاموشی های احتمالی جلوگیری کنند.

🔸عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولتمردان باید نگاه ویژه ای به هرمزگان داشته باشند عنوان کرد: هرمزگان در تمام زمینه ها ظرفیت های خوبی دارد که می توان با توجه به این موضوع در تمام زمینه ها به خودکفایی برسیم و خود تولید کننده باشیم.

🔻هاشمی تختی افزود : باید وابستگی خود را به کشورهای دیگر کمتر کنیم و خود روی پای خود بایستیم تا اگر مورد تحریم قرار گرفتیم نیازمند هیچ بیگانه ای نباشیم.