🔻هاشمی تختی: امیدونشاط مردم را در رسانه ها تقویت کنید

🔶نماینده مردم هرمزگان گفت: رسانه‌هاهمت خودشان را معطوف به تقویت روحیه امیدونشاط در جامعه کنند.

🔸به گزارش روابط عمومی دفترحسین هاشمی تختی نماینده مردم هرمزگان درمجلس شورای اسلامی، حسین هاشمی تختی در مراسم شانزدهمین سال تأسیس روزنامه دریای اندیشه در هرمزگان اظهار کرد: مطبوعات و رسانه‌ها ابزار دموکراسی هستند و برای تحقق وظیفه واقعی‌شان به همدلی و یکصدایی نیاز دارند.

🔻 وی افزود: هر جا که ید واحده در کشور جریان داشته و در مواجهه با مشکلات همدل و همصدا شده‌ایم، غلبه بر مشکلات آسان‌تر و تحقق مطالبات مردم امکان‌پذیرتر خواهد شد.

🔹 نماینده مردم هرمزگان با تبریک موفقیت این روزنامه در تداوم انتشار ۱۶ ساله، تصریح کرد: نمایندگان و استاندار هرمزگان با وحدت و انسجام خاصی در کنار هم پیگیر مطالبات مردم هستند و بدون شک با همکاری نشریات و رسانه‌ها و فضای مجازی می‌توانیم روزهای روشنی را برای هرمزگان در آینده نیز رقم بزنیم و امید را در درون مردم تقویت کنیم.

🔻هاشمی تختی با تأکید بر ضرورت زنده کردن روحیه امید و وفاق وهمدلی در هرمزگان در رسانه‌های مکتوب و مجازی، عنوان داشت: بیان دقیق و مطلوب نواقص در جامعه یک کارکرد ویژه برای رسانه‌ها است.

🔸وی یکی از محدودیت‌های رسانه‌ها در انجام وظیفه واقعی‌شان را مشکلات و معضلات مالی از یک سو و فشارهای حاشیه‌ای برخی ادارات و دستگاه‌ها از سوی دیگر برشمرد و تأکید کرد: پرهیز از تخریب و جلوگیری از نقد غیرمنصفانه وجه دیگر کارکرد حرفه‌ای روزنامه‌های هرمزگان است.

@hosseinhashemitakhti