🔻هاشمی تختی :
تجربه از دست دادن بازار قطر در مورد عراق تکرار نشود / تکیه بر درآمدهای صادراتی لازم است
🔹عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه نباید تجربه از دست دادن بازار قطر در خصوص کشور عراق تکرار شود، گفت: صادرات مصالح ساختمانی با کیفیت راه برای صدور خدمات فنی و مهندسی نیز باز می شود.

🔶حسین هاشمی تختی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر ضرورت توسعه صادرات و کسب بازارهای جهانی، گفت: بسیاری از کشورهای منطقه موقعیت خوبی برای خرید تولیدات ایرانی دارند اما متاسفانه عدم حمایت مسئولان از تولیدکننده داخلی این موقعیت ممتاز را از دست ما خارج می کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آغاز بازسازی در کشور عراق، افزود: اکنون زمان خوبی برای صادرات فراورده های ساختمانی به این کشور بوده و باید بدانیم که بی توجهی به این موقعیت ممتاز بازار این کشور را از دسترس ما خارج می کند.

🔸نماینده مردم بندرعباس ، حاجی آباد ، ابوموسی، قشم و خمیر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نباید تجربه از دست دادن بازار قطر در خصوص کشور عراق تکرار شود، تصریح کرد: در حال حاضر تولید مصالح ساختمانی در بسیاری از فراورده ها در کشور بیش از نیاز داخل است و می توان از آن برای صادرات و ارزآوری برای اقتصاد استفاده کرد.

ضرورت تقویت دیپلماسی برای رشد اقتصادی

🔹هاشمی تختی با تاکید بر اینکه ضعف دیپلماسی اقتصادی و رایزنی در این حوزه بازار عراق را از دست ما خارج خواهد کرد، گفت: ارتقا کیفیت تولیدات داخلی مهم ترین اقدام برای جذب بازارهای بین المللی است.

🔻وی با بیان اینکه سازوکار توسعه صادرات در کشور فراهم نیست، افزود: متاسفانه تقویت صادرات در کشور ما در حد حرف بوده و اقدامی در راستای ایجاد زیرساخت های لازم صورت نگرفته است.

🔹این نماینده مردم در مجلس دهم، ورود بخش خصوصی در حوزه صادرات را امری مثبت خواند و تصریح کرد: باید شرایط حضور بخش خصوصی در حوزه های مختلف اقتصاد فراهم شود زیرا بخش غیر دولتی در بهبود شرایط اقتصادی کشور توانمند تر است.

صادرات مصالح ساختمانی مقدمه صدور خدمات فنی و مهندسی

🔹هاشمی تختی ادامه داد: صادرات مصالح ساختمانی اگر بدون وقفه به کشورهای منطقه انجام شود راه برای صدور خدمات فنی و مهندسی نیز باز می شود.

🔻وی با بیان اینکه بسیاری از کشورهای پیشرفته با تکیه بر صادرات به اقتصادی پویا دست یافته اند، گفت: اقتصاد ما نیز باید از وابستگی به درآمدهای نفتی خلاص شده و با تکیه بر درآمدهای صادراتی وضعیت مطلوبی را رقم بزند.

🔹عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه رایزنی ها باید برای جذب بازار کشور عراق ادامه داشته باشد، افزود: با صادرات مصالح ساختمانی به عراق بسیاری از واحدهای تولیدی داخلی که در شرف تعطیل شدن و بیکاری کارگرانشان قرار گرفته احیا می شوند./

@hosseinhashemitakhti