🔴🔵هاشمی تختی، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل راهداری و حمل ونقل استان هرمزگان :

در زمان حضور آقای مجرد در پیگیری مسائل هیچ مشکلی نداشتیم . آقای باقرجوان نیروی جوان و با تجربه ای هستند و کارنامه شان هم مشخص است با این حال انتظار داشتیم از مجموعه خود استان استفاده کنیم چرا که معاونان توانایی در هرمزگان بود. نگذارید معاونان ادارات هرمزگان ناامید و بی انگیزه شوند البته آقای کشاورزیان قول داده اند از مدیران ما در دیگر استان ها استفاده کنند. دوست داشتیم آقای مجرد بمانند و بازنشسته نشوند که ملاحظاتی آوردند و ما نیز بعد از آن اصرار نکردیم.

هاشمی تختی افزود: از آقای باقرجوان نیز تقاضا داریم از نیروهای بومی و ماندگار استفاده کنند ، کیفیت راه ها مطالبه مردم است و باید شان رانندگان در این استان حفظ شود و امیدواریم مالیات بر ارزش افزوده حمل و نقل هم شامل بخشودگی شود .

بخش حمل و نقل ما زیرساخت اصلی کشور در توسعه است ، بدون توسعه ی راه ها نمی توان به توسعه بیشتر هرمزگان و کشور دست یافت و هرمزگان یک استان استراتژیک است که علاوه بر کشور، همسایگان ما نیز به حمل و نقل این استان نیازمند هستند .

به گزارش روابط عمومی دفتر حسین هاشمی تختی : حسین هاشمی تختی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی افزود : به دنبال ایجاد یک فضای همدل، مودت و همراهی هستیم و من به شخصه هیچ گاه ترمز مدیران دولتی نبوده ام و جدا از دیدگاه و سلایق سیاسی ، ما کمک به دولت را برای رفاه مردم و چرخیدن چرخ اقتصادی کشور ادامه می دهیم. این مسأله منافی نقد منصفانه نیست اما این گونه نخواهد بود که به دولت کمک نکنیم تا ضعیف عمل کند و بعد بگوییم دیدید ما درست می گفتیم .