فریدون الهامی رییس هیات والیبال هرمزگان : نگاه تبعیض آمیز در جامعه باید برداشته شود فریدون الهامی از معتمدان محله سورو در نشست کاندیدای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه بندرعباس،خمیر،حاجی آباد،قشم و ابوموسی با امنای این محله گفت: نگاه تبعیض در جامعه باید برداشته شود.رییس هیات والیبال استان افرود: وقتی یک شهروند اقلیت می تواند مشارکت خوب مدنی و اجتماعی داشته باشد و خود را جزو آن جامعه بداند که احساس خوشایندی نسبت به آن داشته باشد.وی همدلی و همراهی را در پرتو صداقت و وفای به عهد مسوولان و نمایندگان میسر دانست و گفت: جامعه برای پیشرفت احتیاج و نیاز به آرامش دارد تا کاری از پیش برده شود.وی با اشاره به مشکلات عدیده محله سورو افزود: فضای آموزشی و درمانی این محله فرسوده است و این فضاهای نیاز به بازسازی دارند. الهامی با اشاره به ورود خیرین منطقه در امر احداث مدرسه و فضاهای عمومی افزود: با وجود مشارکت بالای اجتماعی در سورو باز نقائصی در محله دیده می شود که بدون مشارکت دستگاه های ذیربط حل شدنی نیست.